Zasklení

Potřebujete svá plastová okna zasklít bezpečnostním sklem? Nebo by se vám spíš hodila zesílená ochrana proti hluku? Stačí říct, vybereme vám to nejvhodnější zasklení. Nezapomněli jsme ani na okrasné příčkyornamentní skla, se kterými se z vašich oken stanou netušení krasavci.

Izolační skla

Izolační dvojskla jsou tvořena dvěma tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována různě širokými distančními profily. Ohýbaný hliníkový distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Pokud se chcete dozvědět víc o izolačních sklech, čtěte dál.

Izolační dvojskla Interm

Izolační dvojskla Interm

Celoobvodové spojení skla s ohýbaným hliníkovým distančním profilem je provedeno organickým, trvale plastickým tmelem, který působí jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziskelní dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi.

Takto konstruovaná izolační dvojskla jsou odolná proti mechanickému namáhání – tlaku, nárazovému větru, vibracím. Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy plochého skla, čímž lze zajistit požadované vlastnosti tepelně izolační, protisluneční, zvukově izolační a bezpečnostní.

Správným výběrem okenního skla můžete:

 • výrazně snížit náklady na vytápění,
 • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken,
 • chránit svůj dům před nevítanými návštěvníky,
 • chránit se před úrazem v důsledku prasknutí skla,
 • redukovat hluk v domě,
 • zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky.

Izolační dvojskla Interm Plus se zvýšenou tepelnou izolací

Izolační dvojskla Interm Plus se zvýšenou tepelnou izolací

Interm plus je vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace splňující vysoké požadavky kladené na účinnou tepelnou izolaci. Únik tepla okny představuje u většiny domů největší část z celkového úniku energie. Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla U. Čím nižší je jeho hodnota, tím větší je tepelná izolace. Starší izolační skla dosahovala hodnot U 2,7 W/m2K, dnešní standard se pohybuje v rozmezí 1,1 až 1,4 W/m2K. Tato hodnota se již blíží hodnotě, jakou má 30 cm silná zeď.

Nízkých hodnot součinitele U je dosahováno používáním skel, na jejichž povrch je naneseno několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva způsobuje odraz tepelného záření zpět do místnosti. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí – argonem nebo kryptonem.

Další výhody:

 • snížení tvorby kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících,
 • propouští o polovinu méně UV záření do interiéru ve srovnání se standardními skly, a tím brání blednutí barev interiéru,
 • omezuje přehřívání interiéru v létě ve srovnání se standardními skly.

Izolační dvojskla Interm Ultra se zvýšenou tepelnou izolací s použitím skla Low E 1.0

Interm Ultra je v rámci běžných dvojskel momentálně nejvýkonnější izolační systém. Využívá relativní novinky na trhu plochých skel – skla Silverstar Neutral 1.0 s deklarovanou emisivitou 0,02. Toto ploché sklo je při své výrobě dvakrát pokovované, na rozdíl od skla Silverstar neutral 1.1 využívaného ve sklech Interm Plus. Sklo je barevně neutrální (bezbarvé).

Výsledkem je ve dvojskle v kombinaci se sklem float dosažený koeficient prostupu tepla U = 1,0 W/m²K dle DIN 526 19 při plnění meziskelního prostoru argonem, při plnění kryptonem dokonce 0,9 W/m²K.

Lze jej doporučit pro náročné aplikace. Sklo má zároveň o 8 % nižší solární faktor než Interm Plus, tedy 55 %. To znamená, že propustí do interiéru 55 % slunečního záření z celkového množství dopadajícího na zasklení. Přitom propustnost pro viditelné světlo se zhoršuje o cca 7 %, na 72 % z celkového množství dopadajícího na venkovní stranu zasklení. Toto zhoršení spotřebitel prostým okem téměř nepozná.

V případě volby tohoto zasklení doporučujeme použití „teplých“ distančních rámečků Rolltech, které zlepšují parametr prostupu tepla v okrajových částech skla a zvyšují teplotu vnitřní strany dvojskla oproti dvojsklům s hliníkovými rámečky, a tím jsou odolnější proti kondenzačnímu rosení skel.

Izolační trojskla

Trojsklo - popis

Výrazného zlepšení izolačních schopností se dosahuje rozdělením meziskelního prostoru dvojskla další tabulí skla a přidáním pokovení do systému. Takové trojsklo může při optimálních šířkách a plnění Kryptonem dosáhnout Ug = 0.5 W/m2K. Pokovení se dává na pozice 2 a 5, prostřední sklo se nepokovuje a doporučuje se kalené z důvodu tepelného namáhání při dopadu slunečního záření. Nejnepříznivější jsou potom situace kdy je trojsklo zčásti vystaveno slunečnímu záření a částečně zastíněno.
Další důležitou záležitostí je šířka zasklení. Pro případ plnění Argonem je optimální šířka rámečků 14 a 16 mm, což znamená nárůst šířky skla až na 40 resp. 44 mm. Takto silná skla mohou být pro některé profilové systémy oken problematicky zasklitelná – řešením je zúžení meziskelního prostoru na 10 a 12 mm a tento naplnit Kryptonem, čímž dojde ke zlepšení Ug o cca 0.1 W/m2K ale poměrně výrazně se sklo prodraží. V případě použití bezpečnostních nebo silnějších skel, ale jiná možnost není. 
Trojsklo je samozřejmě těžší než dvojsklo: rozdíl činí 10 kg/m2. S nárůstem hmotnosti je nutné počítat zvláště při dimenzování otevíravých prvků a také při manipulace se sklem, zejména velkých rozměrů. 
Kromě zlepšení hodnoty Ug trojskla také již ve standardním provedení vykazují zvýšenou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw.

Popis obrázku:

 1. sklo - veškeré typy plochého skla Float + speciální skla

 2. distanční rámeček

 3. molekulové síto - vysoušedlo na bázi zeolitů

 4. butyl - první stupeň utěsnění dvojskla nanášený za tepla

 5. polyuretanový nebo polysulfydový dvousložkový tmel - druhý stupeň utěsnění izolačních skel vulkanizující na vzduchu

 6. meziprostor, vyplněn vzduchem nebo plynem (argon nebo krypton či jiná směs plynů dle požadavků na vlastnosti dvojskla)

Izolační skla Heat Mirror

Izolační skla Heat Mirror představují v dnešní době to nejlepší, co na trhu izolačních skel vůbec existuje. Vznik Heat Mirror je důsledkem vývoje amerického vojenského průmyslu, který měl ochránit posádky kosmických lodí před účinky škodlivého záření.

Jednotka izolačního skla Interm Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla – je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření.

V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje výjimečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti U v rozmezí 0,5-0,7 W/m²K, což jsou hodnoty o 50–90 % lepší ve srovnání s nejlepšími klasickými izolačními dvojskly. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji. Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra.

Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě.

Další výhody zasklení Interm Heat Mirror:

 • vyrovnání teploty v půdorysu místnosti u okna a v centru po celý rok,
 • vysoká odolnost proti kondenzaci vodní páry na vnitřním skle v zimě,
 • zvýšení zvukové izolace a zlepšení růstu rostlin vlivem snížení kolísání teplot za sklem,
 • nepropouští UV záření do místnosti, tedy zabraňuje blednutí barev v interiéru.
Heat Mirror - Charakteristika přenosu

Doporučené použití:

 • nízkoenergetické domy – značně omezí náklady na vytápění,
 • muzea, knihovny, galerie, výlohy obchodů – chrání předměty a exponáty před škodlivým UV zářením,
 • bazény – snížení možnosti vzniku kondenzátu na vnitřní straně zasklení,
 • zimní zahrady – umožní celoroční užívání bez nutnosti topení nebo klimatizace
 • prosklené fasády – snižuje náklady na vytápění, klimatizaci, vyrovnává teplotu za sklem a tím zlepšuje pracovní a životní prostředí pro uživatele,
 • zasklení šikmých ploch a střech – menší zhoršení tepelně izolačních vlastností v porovnání s klasickým, izolačním sklem.

Porovnání prostupu tepla u různých typů zasklení

Vliv typu zasklení na teplotu vnitřního skla

Jaké jsou solární zisky skel?

Tabulka parametrů prostupnosti skel pro sluneční energii a součinitelů prostupu tepla oken U.
Pozn.: Čísla u skel značí sílu skla a mezery mezi nimi. Sklo 4/16/4 znamená, že sklo je silné 4mm, plynová dutina 16mm a druhé sklo opět 4mm.

Prostupnost skel pro sluneční energii
koeficient prostupu tepla okna Uok (W/m²K)zisk solární energie gpopis okna
3,1178%čiré izolační dvojsklo 4/16/4, výplň vzduch, bez pokovení
2,0770%čiré izolační dvojsklo 4/16/4, výplň vzduch, jedna tabule s pokovením tvrdým - např. EKO+, Planibel G
1,8462%čiré izolační dvojsklo 4/16/4, výplň vzduch, jedna tabule s pokovením měkkým - např. Planitherm, Optitherm
1,7370%čiré izolační dvojsklo 4/16Ar/4, výplň argon, jedna tabule s pokovením tvrdým - např. EKO+, Planibel G
1,6158%čiré izolační dvojsklo 4/16/4, výplň vzduch, obě tabule s pokovením měkkým - např. Planitherm Futur, Optitherm S
1,562%čiré izolační dvojsklo 4/16Ar/4, výplň argon, jedna tabule s pokovením měkkým - např. Planitherm, Optitherm
1,2758%čiré izolační dvojsklo 4/16Ar/4, výplň argon, obě tabule s pokovením měkkým - např. Planitherm Futur, Optitherm S
1,2738%čiré izolační dvojsklo s tepelně odrazivou fólií Heat Mirror HMT C88 4/12/HMT C88/12/4, výplň vzduch, bez pokovení
0,8130%čiré izolační dvojsklo s tepelně odrazivou fólií Heat Mirror HMT C88 4/10Kr/HMT C88/10Kr/4, výplň krypton, bez pokovení

Další   1 | 2  

Sdílej na: Delicious Delicious Facebook icon Facebook

Zaujaly vás produkty kategorie okna, dveře a další výrobky? Chcete se dozvědět více? Neváhejte a vyplňte následující kontaktní formulář.

Ochrana proti spamu

Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód AKY546.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Ochrana proti spamu

Pro odeslání příspěvku vyplňte prosím následující kód PDV496.

Položky označené (*) hvězdičkou jsou povinné.

Nahoru